seminari en: “Habilitats Informacionals”

foto arxius
Foto: Moi

Aquest divendres 19 de setembre tindrà lloc a la UOC el  seminari ” Habilitats Informacionals”En aquest seminari es donarà a conèixer les diferents formes de desenvolupar les habilitats informacionals en el context de l’EEES per part de les biblioteques universitàries.

INFORMACIÓ DEL SEMINARI 

Introducció

 L’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) constitueix un nou paradigma educatiu en el context universitari europeu. Aquest nou marc planteja un ensenyament centrat en l’estudiant i en la seva capacitat per a aprendre, que li exigeix més protagonisme i un compromís més gran en la gestió del seu propi coneixement.

Això implica una reflexió sobre els coneixements i les habilitats que han d’adquirir els estudiants. Les universitats tenen un paper fonamental en aquesta qüestió, com a responsables de preparar l’estudiant perquè adquireixi una sèrie de competències que l’ajudin al llarg de la seva carrera. Per tant, cal definir les habilitats i les aptituds que han d’adquirir els estudiants per a dur a terme els estudis de manera satisfactòria.

 Molts estudis apunten que l’èxit d’aquest nou model d’aprenentatge es basa en la implantació d’una sèrie de competències transversals bàsiques, genèriques i específiques, en l’àmbit universitari europeu. El projecte Tuning educational structures in Europe , per exemple, detalla quines són aquestes competències bàsiques i ofereix una classificació de competències genèriques agrupades entorn de tres tipologies: instrumentals, interpersonals i sistèmiques.

Dins de les competències genèriques instrumentals s’inclou un tipus específic de competències relacionades amb l’accés a la informació i la seva gestió, les anomenades «habilitats informacionals». Aquestes habilitats es relacionen amb el nou crèdit (ECTS), que implica més hores de feina autònoma i menys hores de classes magistrals. Per tant, l’estudiant haurà de desenvolupar més treballs haurà de comptar amb aquestes «habilitats informacionals» per a ser capaç de localitzar, organitzar, avaluar, utilitzar i comunicar eficaçment la informació.

 

Habilitats informacionals en el context UOC

 

Una assignatura sobre habilitats informacionals  té ple sentit en una universitat com la UOC, atès que els estudiants que es matriculen a la UOC, pel fet de ser una universitat “virtual” fan un ús intensiu de les TIC, i necessiten poder disposar d’aquests coneixements i habilitats per poder seguir els estudis a través de l’entorn virtual d’aprenentatge.

En aquest context, en cap altra universitat els estudiants i docents tenen tan fàcil la possibilitat de desenvolupar les seves habilitats informacionals com a la UOC. A més a més, s’ha de tenir present que els nostres estudiants s’enfronten molt sovint sols davant de totes les possibilitats de la Biblioteca Virtual, i Internet, i, és per això, que considerem bàsic dotar-los d’habilitats informacionals en els seus primers semestres a la UOC.

 

Habilitats informacionals i Biblioteca

 

Les biblioteques, sobretot les biblioteques universitàries, sempre han tingut la formació d’usuaris com una de les tasques clau en les seves funcions. Els bibliotecaris han impartit activitats formatives pròpies i alhora han col·laborat en determinades assignatures.

Per aquest motiu, en un moment de transformació educativa impulsat per l’adopció de l’EEES, les biblioteques universitàries tenen un paper fonamental en la formació dels usuaris perquè siguin autònoms en l’accés a la informació i en el seu ús. Aquesta responsabilitat és avalada per la seva experiència formativa i, a la vegada, per la seva formació en habilitats informacionals.

Programa:

  •  Benvinguda del director d’Innovació de la UOC, Pablo Lara Navarra
  •         Introducció del seminari de Biblioteca
  •         Presentacions i intervencions dels ponents:

 

– Carme Cantos Puig. Cap de la Unitat d’Economia i Empresa i d’Informació Universitària i coordinadora del grup de treball de formació d’usuaris de la Biblioteca Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Títol de la presentació: Les habilitats informacionals i informàtiques en el context de l’EEES: l’experiència de la UPF”

– Marta Roca Lefler. Coordinadora del programa de formació en habilitats informacionals de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Títol de la presentació: Les habilitats informacionals a la UPC”

 

Carme Montcusí. Cap de Biblioteca d’Infermeria. Universitat Rovira i Virgili

Títol de la presentació: Integració de la gestió de la informació i el coneixement en el currículum nuclear de la URV.”

 

  •        Preguntes i debat
  •        Clausura

Lloc i horari del seminari:

Universitat Oberta de Catalunya
Av. Tibidabo 39-43
Sala Josep Laporte
10:00h a 11:30h

 

Organitzen:

Àrea de biblioteca de la UOC

Hi Col·laboren:

Vicerectorat d’Innovació de la UOC

 

Per a més informació sobre el tema, consulteu el recull d’actualitat elaborat per la Biblioteca

 

( Nota: tots els assistents que així ho desitgin podran rebre un certificat que acrediti la seva participació al seminari) 
Anuncis